Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 มกราคม 2565 tom_it 6 รายละเอียด...
2 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มกราคม 2565 tom_it 4 รายละเอียด...
3 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 มกราคม 2565 tom_it 11 รายละเอียด...
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 6 รายละเอียด...
5 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 18 พฤศจิกายน 2565 tom_it 125 รายละเอียด...
6 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 15 พฤศจิกายน 2565 phanupong 60 รายละเอียด...
7 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2565 phanupong 218 รายละเอียด...
8 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ 10 พฤศจิกายน 2565 tom_it 53 รายละเอียด...
9 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2565 phanupong 49 รายละเอียด...
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 33 รายละเอียด...
11 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 พฤศจิกายน 2565 tom_it 34 รายละเอียด...
12 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 1 พฤศจิกายน 2565 phanupong 40 รายละเอียด...
13 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ตุลาคม 2565 phanupong 384 รายละเอียด...
14 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21 ตุลาคม 2565 tom_it 42 รายละเอียด...
15 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย 18 ตุลาคม 2565 tom_it 85 รายละเอียด...
16 วันออกพรรษาปี 2565 10 ตุลาคม 2565 tom_it 89 รายละเอียด...
17 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 tom_it 118 รายละเอียด...
18 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 28 กันยายน 2565 phanupong 73 รายละเอียด...
19 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร 25 กันยายน 2565 tom_it 160 รายละเอียด...
20 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 กันยายน 2565 tom_it 84 รายละเอียด...
21 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 22 กันยายน 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
22 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 21 กันยายน 2565 tom_it 71 รายละเอียด...
23 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 104 รายละเอียด...
24 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 กันยายน 2565 tom_it 85 รายละเอียด...
25 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 20 กันยายน 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
26 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 44 รายละเอียด...
27 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 21 กันยายน 2565 tom_it 56 รายละเอียด...
28 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 20 กันยายน 2565 phanupong 38 รายละเอียด...
29 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2565 tom_it 71 รายละเอียด...
30 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 14 กันยายน 2565 tom_it 51 รายละเอียด...
31 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 13 กันยายน 2565 tom_it 68 รายละเอียด...
32 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ 14 กันยายน 2565 tom_it 46 รายละเอียด...
33 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กันยายน 2565 tom_it 61 รายละเอียด...
34 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2565 tom_it 62 รายละเอียด...
35 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open 13 กันยายน 2565 tom_it 62 รายละเอียด...
36 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 39 รายละเอียด...
37 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2565 admin101 40 รายละเอียด...
38 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง 12 กันยายน 2565 phanupong 44 รายละเอียด...
39 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก 9 กันยายน 2565 tom_it 69 รายละเอียด...
40 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 9 กันยายน 2565 tom_it 94 รายละเอียด...
41 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี 5 กันยายน 2565 tom_it 154 รายละเอียด...
42 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 5 กันยายน 2565 tom_it 102 รายละเอียด...
43 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ 5 กันยายน 2565 phanupong 68 รายละเอียด...
44 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มิถุนายน 2565 phanupong 100 รายละเอียด...
45 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 77 รายละเอียด...
46 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 62 รายละเอียด...
47 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line 1 กันยายน 2565 56 รายละเอียด...
48 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 31 สิงหาคม 2565 tom_it 41 รายละเอียด...
49 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 17 สิงหาคม 2565 tom_it 74 รายละเอียด...
50 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด 22 สิงหาคม 2565 phanupong 83 รายละเอียด...
51 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา 23 สิงหาคม 2565 tom_it 133 รายละเอียด...
52 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 123 รายละเอียด...
53 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 tom_it 108 รายละเอียด...
54 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 88 รายละเอียด...
55 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน 13 สิงหาคม 2565 tom_it 52 รายละเอียด...
56 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ 13 สิงหาคม 2565 tom_it 60 รายละเอียด...
57 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 40 รายละเอียด...
58 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 75 รายละเอียด...
59 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 55 รายละเอียด...
60 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 11 กรกฎาคม 2565 tom_it 45 รายละเอียด...
61 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี 5 สิงหาคม 2565 tom_it 48 รายละเอียด...
62 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX 5 สิงหาคม 2565 tom_it 44 รายละเอียด...
63 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 3 สิงหาคม 2565 tom_it 42 รายละเอียด...
64 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2565 tom_it 167 รายละเอียด...
65 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น 19 กรกฎาคม 2565 tom_it 51 รายละเอียด...
66 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 48 รายละเอียด...
67 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 45 รายละเอียด...
68 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว 7 กรกฎาคม 2565 tom_it 59 รายละเอียด...
69 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2565 tom_it 84 รายละเอียด...
70 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 29 เมษายน 2565 tom_it 61 รายละเอียด...
71 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต 24 มิถุนายน 2565 tom_it 81 รายละเอียด...
72 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 23 มิถุนายน 2565 tom_it 69 รายละเอียด...
73 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? 15 มิถุนายน 2565 tom_it 58 รายละเอียด...
74 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท 15 มิถุนายน 2565 tom_it 70 รายละเอียด...
75 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! 13 มิถุนายน 2565 tom_it 72 รายละเอียด...
76 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น 10 มิถุนายน 2565 tom_it 86 รายละเอียด...
77 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 61 รายละเอียด...
78 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2565 tom_it 66 รายละเอียด...
79 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 80 รายละเอียด...
80 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 69 รายละเอียด...
81 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 59 รายละเอียด...
82 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 พฤษภาคม 2565 tom_it 102 รายละเอียด...
83 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น 11 เมษายน 2565 tom_it 66 รายละเอียด...
84 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? 27 เมษายน 2565 tom_it 81 รายละเอียด...
85 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 26 เมษายน 2565 tom_it 69 รายละเอียด...
86 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก 26 เมษายน 2565 tom_it 75 รายละเอียด...
87 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ 22 เมษายน 2565 tom_it 73 รายละเอียด...
88 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน 21 เมษายน 2565 tom_it 67 รายละเอียด...
89 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? 18 เมษายน 2565 tom_it 63 รายละเอียด...
90 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก 1 เมษายน 2565 tom_it 87 รายละเอียด...
91 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง 1 เมษายน 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
92 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 25 มีนาคม 2565 tom_it 96 รายละเอียด...
93 130 ปี กระมรวงมหาดไทย 25 มีนาคม 2565 tom_it 87 รายละเอียด...
94 Save 608 By Booter Dose 24 มีนาคม 2565 tom_it 77 รายละเอียด...
95 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว 19 มีนาคม 2565 tom_it 369 รายละเอียด...
96 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 69 รายละเอียด...
97 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
98 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 8 มีนาคม 2565 tom_it 73 รายละเอียด...
99 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 4 มีนาคม 2565 tom_it 76 รายละเอียด...
100 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 86 รายละเอียด...
101 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร 18 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 71 รายละเอียด...
102 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? 23 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 332 รายละเอียด...
103 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 85 รายละเอียด...
104 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก 17 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 145 รายละเอียด...
105 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 85 รายละเอียด...
106 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) 15 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 115 รายละเอียด...
107 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 98 รายละเอียด...
108 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 117 รายละเอียด...
109 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. 10 มกราคม 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
110 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 76 รายละเอียด...
111 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
112 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13 มกราคม 2565 tom_it 84 รายละเอียด...
113 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 7 มกราคม 2565 tom_it 99 รายละเอียด...
114 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ธันวาคม 2564 tom_it 87 รายละเอียด...