Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     มัลติมีเดย-วีดีโอ

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 1347 รายละเอียด...
2 ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 15 ตุลาคม 2565 tom_it 428 รายละเอียด...
3 เพลงรำวงมหาดไทย 26 กันยายน 2565 tom_it 740 รายละเอียด...
4 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่) 9 กันยายน 2565 tom_it 824 รายละเอียด...
5 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด 5 กันยายน 2565 tom_it 774 รายละเอียด...
6 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 583 รายละเอียด...
7 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 กรกฎาคม 256 tom_it 437 รายละเอียด...
8 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แมบ้านมหาดไทย) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 222 รายละเอียด...