Print..
หน้าหลัก D O C U M E N T S - I T A

D O C U M E N T S     กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 1 เมษายน 2567 tom_it 91 รายละเอียด...
2 พิธีร่วมลงนามในคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ITA 29 กุมภาพันธุ์ 2567 tom_it 80 รายละเอียด...
3 ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง (Break The Corruption) 8 ธันวาคม 2566 tom_it 159 รายละเอียด...
4 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขง 27 มิถุนายน 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
5 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล 27 มิถุนายน 2566 tom_it 204 รายละเอียด...
6 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 8 พฤษภาคม 2566 tom_it 200 รายละเอียด...
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. 28 มีนาคม 2566 tom_it 243 รายละเอียด...
8 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบฯ 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 199 รายละเอียด...
9 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 260 รายละเอียด...
10 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 26 มกราคม 2566 tom_it 984 รายละเอียด...
11 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 26 มกราคม 2566 tom_it 1023 รายละเอียด...
12 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 29 ธันวาคม 2565 tom_it 343 รายละเอียด...
13 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 260 รายละเอียด...
14 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด 9 ธันวาคม 2565 phanupong 305 รายละเอียด...
15 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 23 ธันวาคม 2565 tom_it 327 รายละเอียด...
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 415 รายละเอียด...
17 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 มกราคม 2565 tom_it 289 รายละเอียด...
18 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มกราคม 2565 tom_it 285 รายละเอียด...
19 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 มกราคม 2565 tom_it 324 รายละเอียด...
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 389 รายละเอียด...
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 18 พฤศจิกายน 2565 tom_it 973 รายละเอียด...
22 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 15 พฤศจิกายน 2565 phanupong 551 รายละเอียด...
23 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2565 phanupong 516 รายละเอียด...
24 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2565 phanupong 307 รายละเอียด...
25 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 285 รายละเอียด...
26 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 พฤศจิกายน 2565 tom_it 281 รายละเอียด...
27 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ตุลาคม 2565 phanupong 3176 รายละเอียด...
28 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2565 admin101 274 รายละเอียด...
29 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มิถุนายน 2565 phanupong 744 รายละเอียด...