"คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

 

ส่งคลิปเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเพื่อเผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกวันศุกร์ ตลอดปี 2565

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที