กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนงาน อื่น ๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด สถานที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม