วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

งาน “วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี” กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด????

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นางทัชชญา พลเยี่ยม และนางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี” กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพิธีสำคัญคือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัย พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสุดี พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธีอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก อส. พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน โดยมีนายกองเอก ภูสิต สมจิตต์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ ทุกอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมวลภาพกิจกรรม

เครดิต : ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด