ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด)

ดาวนโหลดเอกสาร ที่นี่