รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ