รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่