ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร