ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet"