วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด


1. Sound : Thai    | Sub : Eng       

2. Sound : China  | Sub : Thai         

3. Sound : Eng     | Sub : Thai