จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันรพี เทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 2565

        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันรพี เทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 2565 โดยมีนายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ และมรคณะผู้พิพากษา อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ทนาย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ ผลงาน และเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกฎหมายไทย บรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวลได้เทิดทูนพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย