ด่วน....ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ต่อไปด้วย

 

  เอกสารดาวน์โหลดที่นี่