ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบและทางเว็บไซต์ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด https://also.go.th/th/roiet 

  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่