วาระงานผู้บริหาร


วาระงานผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าเว็บเพ็จนี้จัดทำขึ้นเฉพาะเจ้าหน้าที่นั้น โดยวิธีลงชื่อเข้าใช้งาน หากเลิกใช้งานระบบ กรุณาลงชื่อออก ทุกครั้ง และหากเจ้าหน้าที่ ต้องการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มงานยุทธและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตามที่แจ้งข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่าง

ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด


วาระงานผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด จังหวัดร้อยเอ็ด
# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เลือกวันที่
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด