ทำเนียบหน่วยงานส่วนราชการ


ฐานข้อมูลทำเนียบหน่วยงานส่วนราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การการรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ ข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้บริหาร ของส่วนราชการในจังหวัดร้อนเอ็ด

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ


# ชื่อ - สกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
กำลังดำเนินการ/แก้ไข... นายทรงพล ใจกริ่ม (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) จังหวัดร้อยเอ็ด 42311
กำลังดำเนินการ/แก้ไข... นายสนอง ดลประสิทธิ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) จังหวัดร้อยเอ็ด 42314
กำลังดำเนินการ/แก้ไข... นายชูศักดิ์ ราชบุรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) จังหวัดร้อยเอ็ด 42313