ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การการรวบรวมข้อมูล การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ผู้เดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งจาก บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ทั้งเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม... »


ประกาศจากศูนย์ดำรงธรรม!!!


กรณีการติดตามเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลการร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นข้อมูลลับ ทางศูนย์ดำรงธรรมสามารถแจ้งได้เฉพาะข้อมูลความก้าวหน้าข้อร้องเรียนเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเชิงลึก "เจ้าของเรื่อง" สามารถประสานทางศูนย์ดำรงธรรมโดยตรงเท่านั้น และสำหรับกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน มีลักษณะเข้าข่ายบัตรสนเท่ห์ตามมติรัฐมติกำหนดให้ไม่รับเรื่อง และจะไม่ถูกประมวลผลในระบบฯ

ติดตามเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


กรุณาระบบรหัสเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของท่าน

image1
image2
image3
image4
image5
image6