ข้อมูลเปิดเผย ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลที่เปิดเผยนี้ เป็นข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อนุญาตให้เผยแพร่สถิติดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาธารณะได้

 • ชุดข้อมูล เป็นชุดข้อมูลอยู่ในรูปแบบ array
 • ขอยเขตข้อมูลสถิติ มีช่วงเริ่มต้นของข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน
 • การอัพเดตข้อมูลสถิติ เป็นการอัพเดตแบบเรียลไทม์ (Real Time)
 • สามารถนำชุดข้อมูลสถิติที่เผยแพร่นี้ นำไปใช้ประโยชน์สาธารณะได้
 • ชุดข้อมูลสถิติ

  1 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามเพศผู้ร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ชาย',20, 'ไม่ระบุ',1, 'หญิง',19, }

  2 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามอาชีพผู้ร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ข้าราชการ',6, 'พนักงานรัฐวิสาหกิจ',2, 'พนักงานเอกชน',3, 'อื่น ๆ',16, 'ไม่ระบุ',1, 'ค้าขาย',6, 'การเกษตร',6, }

  3 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ขอความช่วยเหลือ',29, 'ข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทระหว่างบุคคล',5, 'ไม่ระบุ',2, 'ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ',2, 'แจ้งเบาะแสการกระทำผิด',2, }

  4 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามปัญหาเรื่องร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ',3, 'ขอความช่วยเหลือ',3, 'ปัญหาความเดือนร้อน',23, 'ปัญหาหนี้สิน',4, 'ปัญหาที่ดิน',4, 'แจ้งเบาะแส/ปัญหายาเสพติด',1, 'ไม่ระบุ',2, }

  5 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามอำเภอที่ร้องเรียน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด)

  ชุดข้อมูล

  { 'เมืองร้อยเอ็ด',10, 'ศรีสมเด็จ',2, 'พนมไพร',3, 'ธวัชบุรี',2, 'เสลภูมิ',6, 'โพนทอง',4, 'โพธิ์ชัย',2, 'สุวรรณภูมิ',7, 'ปทุมรัตต์',1, 'เกษตรวิสัย',1, 'หนองฮี',2, }