ข้อมูลเปิดเผย ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลที่เปิดเผยนี้ เป็นข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อนุญาตให้เผยแพร่สถิติดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาธารณะได้

 • ชุดข้อมูล เป็นชุดข้อมูลอยู่ในรูปแบบ array
 • ขอยเขตข้อมูลสถิติ มีช่วงเริ่มต้นของข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน
 • การอัพเดตข้อมูลสถิติ เป็นการอัพเดตแบบเรียลไทม์ (Real Time)
 • สามารถนำชุดข้อมูลสถิติที่เผยแพร่นี้ นำไปใช้ประโยชน์สาธารณะได้
 • ชุดข้อมูลสถิติ

  1 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามเพศผู้ร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ชาย',148, 'ไม่ระบุ',61, 'หญิง',125, }

  2 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามอาชีพผู้ร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'อื่น ๆ',159, 'การเกษตร',17, 'ค้าขาย',25, 'ไม่ระบุ',87, 'ข้าราชการ',26, 'พนักงานรัฐวิสาหกิจ',3, 'พนักงานเอกชน',15, 'เลี้ยงสัตว์',2, }

  3 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ขอความช่วยเหลือ',233, 'แจ้งเบาะแสการกระทำผิด',27, 'ร้องเรียนโครงการของรัฐ',5, 'ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ',47, 'ไม่ระบุ',10, 'ข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทระหว่างบุคคล',12, }

  4 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามปัญหาเรื่องร้องเรียน

  ชุดข้อมูล

  { 'ปัญหาความเดือนร้อน',144, 'ไม่ระบุ',11, 'ขอความช่วยเหลือ',63, 'ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ',48, 'ปัญหาที่ดิน',29, 'ไม่ระบุ',3, 'ปัญหาหนี้สิน',10, 'แจ้งเบาะแส/ปัญหายาเสพติด',18, 'ปัญหาด้านกฎหมาย',8, }

  5 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน แยกตามอำเภอที่ร้องเรียน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด)

  ชุดข้อมูล

  { 'เสลภูมิ',37, 'โพนทอง',21, 'โพธิ์ชัย',14, 'ปทุมรัตต์',5, 'หนองฮี',6, 'อาจสามารถ',5, 'เมยวดี',4, 'เมืองร้อยเอ็ด',89, 'ทุ่งเขาหลวง',7, 'เชียงขวัญ',5, 'โพนทราย',9, 'จังหาร',11, 'หนองพอก',7, 'เมืองสรวง',1, 'จตุรพักตรพิมาน',7, 'สุวรรณภูมิ',32, 'พนมไพร',16, 'ศรีสมเด็จ',17, 'ธวัชบุรี',19, 'เกษตรวิสัย',22, }