ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การการรวบรวมข้อมูล การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ผู้เดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งจาก บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ทั้งเอกชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้ 2 ช่องทาง 1. ระบบออนไลน์นี้ และ 2. โทรสายด่วย 1567

ลงทะเบียน »