สำหรับเจ้าหน้าที่

ฐานข้อมูลผลงานเด็กเยาวชนไทย-รุ่นใหม่ไทยพลังบวก ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การการรวบรวมข้อมูล เยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ รวมทั้งการจัดทำกิจกรรมพิเศษในแต่ละด้าน ในแบบประเภทบุคคล กลุ่มเยาวชน หรือแม้แต่ กระทั้งองค์กร/บริษัท

Login-Form


Username
Password