เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000587
วานนี้ 000136
เดือนนี้ 007234
เดือนก่อน 009943
ปีนี้ 134722
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
52 : การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 10 ส.ค. 63 135
51 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 10 ส.ค. 63 110
50 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร 10 ส.ค. 63 111
49 : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 10 ส.ค. 63 108
48 : การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 10 ส.ค. 63 131
47 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 426
46 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 104
45 : คู่มือการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 10 ส.ค. 63 118
44 : บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ต้องขังที่เรือนจำ 10 ส.ค. 63 153
43 : คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) 1 พ.ค. 63 228
42 : คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ฉบับปรับปรุง) 2563 1 พ.ค. 63 192
41 : ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติทางไลน์ 1 พ.ค. 63 2410
40 : คู่มือการให้บริการ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 12 มี.ค. 63 116
39 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 4 มี.ค. 62 106
38 : การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 3 พ.ย. 58 102
37 : การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) 3 พ.ย. 58 122
36 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) 2 พ.ย. 58 102
35 : การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) 2 พ.ย. 58 105
34 : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) 2 พ.ย. 58 104
33 : การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) 29 ต.ค. 58 109
32 : การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ 28 ต.ค. 58 122
31 : การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต 28 ต.ค. 58 105
30 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 26 ต.ค. 58 107
29 : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 106
28 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 108
27 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 101
26 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 113
25 : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 108
24 : การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 104
23 : การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 129

ทั้งหมด 52 แถว : 2