เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000022
วันนี้ 000483
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
53 : คู่มือข้อมูลบริการของหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 65 8
52 : การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 10 ส.ค. 63 217
51 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 10 ส.ค. 63 197
50 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร 10 ส.ค. 63 157
49 : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 10 ส.ค. 63 191
48 : การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 10 ส.ค. 63 209
47 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 703
46 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 165
45 : คู่มือการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 10 ส.ค. 63 223
44 : บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ต้องขังที่เรือนจำ 10 ส.ค. 63 285
43 : คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) 1 พ.ค. 63 308
42 : คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ฉบับปรับปรุง) 2563 1 พ.ค. 63 366
41 : ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติทางไลน์ 1 พ.ค. 63 4554
40 : คู่มือการให้บริการ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 12 มี.ค. 63 200
39 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 4 มี.ค. 62 181
38 : การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 3 พ.ย. 58 183
37 : การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) 3 พ.ย. 58 201
36 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) 2 พ.ย. 58 182
35 : การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) 2 พ.ย. 58 186
34 : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) 2 พ.ย. 58 180
33 : การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) 29 ต.ค. 58 189
32 : การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ 28 ต.ค. 58 207
31 : การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต 28 ต.ค. 58 188
30 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 26 ต.ค. 58 185
29 : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 187
28 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 194
27 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 182
26 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 158
25 : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 187
24 : การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 182

ทั้งหมด 53 แถว : 2