เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000042
วันนี้ 000068
วานนี้ 000181
เดือนนี้ 000937
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103596
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
52 : การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 10 ส.ค. 63 108
51 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 10 ส.ค. 63 82
50 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร 10 ส.ค. 63 82
49 : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 10 ส.ค. 63 80
48 : การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 10 ส.ค. 63 105
47 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 257
46 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 78
45 : คู่มือการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 10 ส.ค. 63 88
44 : บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ต้องขังที่เรือนจำ 10 ส.ค. 63 87
43 : คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) 1 พ.ค. 63 161
42 : คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ฉบับปรับปรุง) 2563 1 พ.ค. 63 110
41 : ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติทางไลน์ 1 พ.ค. 63 495
40 : คู่มือการให้บริการ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 12 มี.ค. 63 93
39 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 4 มี.ค. 62 83
38 : การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 3 พ.ย. 58 79
37 : การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) 3 พ.ย. 58 93
36 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) 2 พ.ย. 58 73
35 : การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) 2 พ.ย. 58 79
34 : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) 2 พ.ย. 58 78
33 : การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) 29 ต.ค. 58 84
32 : การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ 28 ต.ค. 58 97
31 : การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต 28 ต.ค. 58 79
30 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 26 ต.ค. 58 81
29 : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 84
28 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 84
27 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 76
26 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 86
25 : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 84
24 : การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 77
23 : การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 85

ทั้งหมด 52 แถว : 2