เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000031
วันนี้ 000489
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
24 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565” 9 มี.ค. 65 21
23 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 9 มี.ค. 65 20
22 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 มี.ค. 65 21
21 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 18
20 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.พ. 65 19
19 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ม.ค. 65 18
18 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 10 ม.ค. 65 30
17 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 65 18
16 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ 30 ธ.ค. 64 20
15 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 1 เม.ย. 64 176
14 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 64 212
13 : หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ค. 64 166
12 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย) 11 ม.ค. 64 164
11 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ) 11 ม.ค. 64 174
10 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11 ม.ค. 64 193
9 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ค. 64 183
8 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธ.ค. 63 223
7 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 21 มิ.ย. 62 251
6 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 13 มิ.ย. 62 260
5 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 13 มิ.ย. 62 229
4 : ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มิ.ย. 61 322
3 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาไทย 9 พ.ค. 61 210
2 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ 9 พ.ค. 61 253
1 : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ก.พ. 58 248

ทั้งหมด 24 แถว : 1