เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000140
วันนี้ 000722
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
15 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 1 เม.ย. 64 19
14 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 64 15
13 : หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ค. 64 6
12 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย) 11 ม.ค. 64 5
11 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ) 11 ม.ค. 64 6
10 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11 ม.ค. 64 5
9 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ค. 64 6
8 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธ.ค. 63 41
7 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 21 มิ.ย. 62 76
6 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 13 มิ.ย. 62 83
5 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 13 มิ.ย. 62 81
4 : ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มิ.ย. 61 74
3 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาไทย 9 พ.ค. 61 75
2 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ 9 พ.ค. 61 74
1 : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ก.พ. 58 81

ทั้งหมด 15 แถว : 1