เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000146
วันนี้ 000722
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายการ วันที่ สถิติ
7 : การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 17 มี.ค. 64 6
6 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย 3 มี.ค. 64 7
5 : แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 6
4 : รายงานการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 8
3 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 เม.ย. 63 83
2 : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2562 8 มิ.ย. 61 84
1 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 8 มิ.ย. 60 73

ทั้งหมด 7 แถว : 1