เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000053
วันนี้ 000101
วานนี้ 000181
เดือนนี้ 000937
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103596
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายการ วันที่ สถิติ
8 : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 เม.ย. 64 59
7 : การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 17 มี.ค. 64 43
6 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย 3 มี.ค. 64 44
5 : แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 46
4 : รายงานการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 41
3 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 เม.ย. 63 125
2 : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2562 8 มิ.ย. 61 138
1 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 8 มิ.ย. 60 124

ทั้งหมด 8 แถว : 1