เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000154
วันนี้ 000724
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยง

รายการ วันที่ สถิติ
7 : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 8 มี.ค. 64 27
6 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 มี.ค. 64 29
5 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 พ.ย. 63 5
4 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 5 พ.ย. 63 17
3 : มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 1 มิ.ย. 63 80
2 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 68
1 : ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 62 65

ทั้งหมด 7 แถว : 1