เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000096
วานนี้ 000118
เดือนนี้ 006713
เดือนก่อน 015011
ปีนี้ 006713
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยง

รายการ วันที่ สถิติ
16 : แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ธ.ค. 64 7
15 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปี 2565 29 พ.ย. 64 32
14 : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 พ.ย. 64 25
13 : ผลการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 พ.ย. 64 22
12 : คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 23 พ.ย. 64 19
11 : แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนและเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 64 6
10 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 23 เม.ย. 64 81
9 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 20 เม.ย. 64 91
8 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 90
7 : การประเมินความเสี่ยงโครงการที่มีงบประมาณสูง ปี 2564 8 มี.ค. 64 93
6 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 มี.ค. 64 100
5 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 พ.ย. 63 98
4 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 5 พ.ย. 63 138
3 : มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 1 มิ.ย. 63 151
2 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 132
1 : ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 62 158

ทั้งหมด 16 แถว : 1