เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000019
วันนี้ 000137
วานนี้ 000256
เดือนนี้ 000529
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103188
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยง

รายการ วันที่ สถิติ
10 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 23 เม.ย. 64 48
9 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 20 เม.ย. 64 50
8 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 56
7 : การประเมินความเสี่ยงโครงการที่มีงบประมาณสูง ปี 2564 8 มี.ค. 64 65
6 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 มี.ค. 64 68
5 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 พ.ย. 63 66
4 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 5 พ.ย. 63 74
3 : มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 1 มิ.ย. 63 103
2 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 93
1 : ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 62 93

ทั้งหมด 10 แถว : 1