เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000019
วันนี้ 000273
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยง

รายการ วันที่ สถิติ
24 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 20 เม.ย. 65 25
23 : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือน1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 7 เม.ย. 65 10
22 : รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index CPI) ประจำปี พ.ศ. 2564 4 เม.ย. 65 9
21 : การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 มี.ค. 65 10
20 : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 ม.ค. 65 23
19 : ชี้แจงแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ๋ 17 ม.ค. 65 17
18 : แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ธ.ค. 64 60
17 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปี 2565 29 พ.ย. 64 126
16 : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 พ.ย. 64 78
15 : ผลการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 พ.ย. 64 84
14 : คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 23 พ.ย. 64 72
13 : คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ๋ 23 พ.ย. 64 18
12 : แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนและเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 64 16
11 : แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนและเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 64 68
10 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 23 เม.ย. 64 143
9 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 20 เม.ย. 64 150
8 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 164
7 : การประเมินความเสี่ยงโครงการที่มีงบประมาณสูง ปี 2564 8 มี.ค. 64 148
6 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 มี.ค. 64 171
5 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 พ.ย. 63 160
4 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 5 พ.ย. 63 199
3 : มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 1 มิ.ย. 63 212
2 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 194
1 : ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 62 283

ทั้งหมด 24 แถว : 1