เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000098
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยง

รายการ วันที่ สถิติ
10 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 23 เม.ย. 64 64
9 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 20 เม.ย. 64 70
8 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 72
7 : การประเมินความเสี่ยงโครงการที่มีงบประมาณสูง ปี 2564 8 มี.ค. 64 77
6 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 มี.ค. 64 82
5 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 พ.ย. 63 80
4 : การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 5 พ.ย. 63 118
3 : มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 1 มิ.ย. 63 115
2 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 109
1 : ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 21 มิ.ย. 62 110

ทั้งหมด 10 แถว : 1