เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000101
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
9 : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 1 ต.ค. 64 174
8 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 27 ม.ค. 64 661
7 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 435
6 : เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. 17 ธ.ค. 63 362
5 : เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. เฉพาะผนวก ข (หน้า ข/4) ข้อ 2.1 17 ธ.ค. 63 365
4 : คำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ที่ 3222/2563 ลว. 2 พ.ย.2563 และยกเลิกคำสั่งจังหวัดเดิม ที่2929/2563 ลว.9 ต.ค.63 4 พ.ย. 63 1481
3 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 มี.ค. 62 338
2 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 62 247
1 : มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 19 ต.ค. 61 438

ทั้งหมด 9 แถว : 1