เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000798
วานนี้ 000878
เดือนนี้ 015330
เดือนก่อน 014605
ปีนี้ 015330
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
8 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 273/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 27 ม.ค. 64 1
7 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 45
6 : เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. 17 ธ.ค. 63 99
5 : เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. เฉพาะผนวก ข (หน้า ข/4) ข้อ 2.1 17 ธ.ค. 63 75
4 : คำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ที่ 3222/2563 ลว. 2 พ.ย.2563 และยกเลิกคำสั่งจังหวัดเดิม ที่2929/2563 ลว.9 ต.ค.63 4 พ.ย. 63 812
3 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 มี.ค. 62 193
2 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 62 83
1 : มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 19 ต.ค. 61 192

ทั้งหมด 8 แถว : 1