เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000018
วันนี้ 000278
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
13 : แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 13 มิ.ย. 65 59
12 : แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 1 เม.ย. 65 157
11 : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 18 พ.ย. 64 523
10 : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 17 พ.ย. 64 512
9 : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 1 ต.ค. 64 468
8 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 27 ม.ค. 64 909
7 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 574
6 : เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. 17 ธ.ค. 63 503
5 : เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.รอ. เฉพาะผนวก ข (หน้า ข/4) ข้อ 2.1 17 ธ.ค. 63 496
4 : คำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ที่ 3222/2563 ลว. 2 พ.ย.2563 และยกเลิกคำสั่งจังหวัดเดิม ที่2929/2563 ลว.9 ต.ค.63 4 พ.ย. 63 1702
3 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 มี.ค. 62 472
2 : แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 62 441
1 : มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 19 ต.ค. 61 557

ทั้งหมด 13 แถว : 1