เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000019
วันนี้ 000279
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายการ วันที่ สถิติ
54 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนเมษายน 2565 6 พ.ค. 65 31
53 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2565 5 เม.ย. 65 11
52 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 28 มี.ค. 65 29
51 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน 18 มี.ค. 65 30
50 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 16 มี.ค. 65 27
49 : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 9 มี.ค. 65 26
48 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ก.พ. 65 27
47 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมกราคม 2565 2 ก.พ. 65 31
46 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 17 ม.ค. 65 26
45 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 14 ม.ค. 65 24
44 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนธันวาคม 2564 7 ม.ค. 65 21
43 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 7 ธ.ค. 64 25
42 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม 2564 18 พ.ย. 64 22
41 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 ต.ค. 64 37
40 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 14 ต.ค. 64 68
39 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 64 127
38 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกันยายน 2564 15 ก.ย. 64 160
37 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14 ก.ย. 64 189
36 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 64 135
35 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 5 ก.ค. 64 175
34 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 64 166
33 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนเมษายน 2564 5 พ.ค. 64 186
32 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 22 เม.ย. 64 136
31 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 16 เม.ย. 64 133
30 : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 16 เม.ย. 64 178
29 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2564 5 เม.ย. 64 331
28 : สรุปการสอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 25 ก.พ. 64 136
27 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 ก.พ. 64 180
26 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 14 ม.ค. 64 28
25 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมกราคม 2564 1 ม.ค. 64 195

ทั้งหมด 54 แถว : 2