เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000101
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายการ วันที่ สถิติ
38 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 64 45
37 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกันยายน 2564 15 ก.ย. 64 20
36 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14 ก.ย. 64 63
35 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 64 37
34 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 5 ก.ค. 64 61
33 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 64 54
32 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนเมษายน 2564 5 พ.ค. 64 88
31 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 22 เม.ย. 64 58
30 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 16 เม.ย. 64 69
29 : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 16 เม.ย. 64 65
28 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2564 5 เม.ย. 64 188
27 : สรุปการสอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 25 ก.พ. 64 75
26 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 ก.พ. 64 65
25 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมกราคม 2564 1 ม.ค. 64 50
24 : รายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ธ.ค. 63 96
23 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนธันวาคม 2563 1 ธ.ค. 63 51
22 : การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 63 61
21 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 26 พ.ย. 63 69
20 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม 2563 23 พ.ย. 63 58
19 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2563 19 พ.ย. 63 73
18 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 3 พ.ย. 63 56
17 : แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต 16 ต.ค. 63 59
16 : เกียรติบัตร หน่วยงานระดับดี (A) จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ธ.ค. 62 106
15 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 24 มิ.ย. 62 123
14 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 14 มิ.ย. 62 114
13 : สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 62 106
12 : รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 1 มิ.ย. 62 180
11 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 3 พ.ค. 62 101
10 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 29 เม.ย. 62 137
9 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2 เม.ย. 62 113

ทั้งหมด 38 แถว : 2