เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000055
วันนี้ 000765
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการ วันที่ สถิติ
9 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 64 22
8 : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แนบทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 25 ธ.ค. 63 23
7 : โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 1 มิ.ย. 63 65
6 : รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา “จังหวัดคุณธรรม” 1 มิ.ย. 63 66
5 : โครงการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 1 มิ.ย. 63 64
4 : อบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 62 65
3 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 8 มิ.ย. 62 100
2 : ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 18 มี.ค. 62 66
1 : การขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม 27 มิ.ย. 61 74

ทั้งหมด 9 แถว : 1