เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000511
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
39 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 11 พ.ค. 65 28
38 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 27 เม.ย. 65 89
37 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 27 เม.ย. 65 44
36 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 18 เม.ย. 65 59
35 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 28 มี.ค. 65 29
34 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 28 มี.ค. 65 38
33 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 17 มี.ค. 65 89
32 : วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2565 24 ก.พ. 65 349
31 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 24 ก.พ. 65 117
30 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 9 ก.พ. 65 93
29 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ม.ค. 65 150
28 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 27 ม.ค. 65 175
27 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2564 24 ธ.ค. 64 242
26 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 24 ธ.ค. 64 278
25 : หนังสือแจ้งการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ+บัญชีผู้เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 16 ธ.ค. 64 117
24 : ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2564 26 พ.ย. 64 247
23 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/2564 26 พ.ย. 64 149
22 : หนังสือแจ้งการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ+บัญชีผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 11 พ.ย. 64 90
21 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/2564 29 ตุลาคม 2564 28 ต.ค. 64 263
20 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2564 28 ต.ค. 64 230
19 : 6 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2564 23 ก.ย. 64 477
18 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 22 ก.ย. 64 517
17 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2563 (แก้ไข) 30 ส.ค. 64 332
16 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 27 ส.ค. 64 254
15 : เชิญประชุมคณะกรมการจังกวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 13 ส.ค. 64 188
14 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 27 ก.ค. 64 344
13 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 27 ก.ค. 64 270
12 : แจ้งการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2564 13 ก.ค. 64 123
11 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 28 เม.ย. 64 271
10 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 26 มี.ค. 64 487

ทั้งหมด 39 แถว : 2