เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000021
วันนี้ 000511
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
15 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ 5 เม.ย. 65 26
14 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว1636 5 เม.ย. 65 21
13 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว1186 10 มี.ค. 65 7
12 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว876 21 ก.พ. 65 7
11 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 64 92
10 : จ.ร้อยเอ็ด รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 29 พ.ย. 64 68
9 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 ก.พ. 64 158
8 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ต่อ) 22 ก.พ. 64 222
7 : การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินฯ 8 ก.พ. 64 287
6 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง 29 ม.ค. 64 190
5 : กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว232 ลว12มค64 12 ม.ค. 64 426
4 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวินัยการเงินการคลัง (รอ 0017.4/ว229 ลว 12มค64) 12 ม.ค. 64 288
3 : กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว230 ลว 12 มค 64) 12 ม.ค. 64 241
2 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว6303) 2 พ.ย. 63 254
1 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30 ก.ค. 63 174

ทั้งหมด 15 แถว : 1