เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000030
วันนี้ 000350
วานนี้ 000119
เดือนนี้ 009356
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 126901
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
9 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 ก.พ. 64 68
8 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ต่อ) 22 ก.พ. 64 92
7 : การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินฯ 8 ก.พ. 64 179
6 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง 29 ม.ค. 64 125
5 : กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว232 ลว12มค64 12 ม.ค. 64 223
4 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวินัยการเงินการคลัง (รอ 0017.4/ว229 ลว 12มค64) 12 ม.ค. 64 155
3 : กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว230 ลว 12 มค 64) 12 ม.ค. 64 143
2 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว6303) 2 พ.ย. 63 155
1 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30 ก.ค. 63 114

ทั้งหมด 9 แถว : 1