เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000059
วันนี้ 000107
วานนี้ 000181
เดือนนี้ 000937
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103596
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

รายงานความพึงพอใจ

รายการ วันที่ สถิติ
12 : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2564 24 พ.ค. 64 34
11 : ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 44
10 : รายงานสถิติภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563 18 มี.ค. 64 44
9 : ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 9 ก.พ. 64 29
8 : รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 Roi Et Provincial Statistical Repoet 2020 26 ม.ค. 64 88
7 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 20 ม.ค. 64 45
6 : รายงานการสำรวจความคิดเห็นการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 6 ม.ค. 64 48
5 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการจัดงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563 6 ม.ค. 64 37
4 : ผลการประเมืนประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 10 พ.ย. 63 65
3 : รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 พ.ย. 63 47
2 : ผลการประเมินการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาด ประจำปี พ.ศ.2563 6 ต.ค. 63 60
1 : ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. พ.ศ. 2563 4 ส.ค. 63 57

ทั้งหมด 12 แถว : 1