เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000026
วันนี้ 000516
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

รายงานความพึงพอใจ

รายการ วันที่ สถิติ
15 : รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 17 ก.พ. 65 11
14 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 64 28
13 : รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 7 ต.ค. 64 10
12 : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2564 24 พ.ค. 64 260
11 : ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 129
10 : รายงานสถิติภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563 18 มี.ค. 64 128
9 : ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 9 ก.พ. 64 136
8 : รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 Roi Et Provincial Statistical Repoet 2020 26 ม.ค. 64 1955
7 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 20 ม.ค. 64 150
6 : รายงานการสำรวจความคิดเห็นการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 6 ม.ค. 64 163
5 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการจัดงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563 6 ม.ค. 64 125
4 : ผลการประเมืนประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 10 พ.ย. 63 420
3 : รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 พ.ย. 63 132
2 : ผลการประเมินการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาด ประจำปี พ.ศ.2563 6 ต.ค. 63 141
1 : ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. พ.ศ. 2563 4 ส.ค. 63 155

ทั้งหมด 15 แถว : 1