เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000286
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

กฏกระทรวง/ประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
17 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4) 22 มิ.ย. 64 174
16 : เรื่องต้องรู้..ก่อนนั่งรถตู้สาธารณะ 7 มี.ค. 64 150
15 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ 5 ก.พ. 64 206
14 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2553 12 ม.ค. 64 166
13 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 969
12 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 11 พ.ย. 63 170
11 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 11 พ.ย. 63 226
10 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 167
9 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 212
8 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 11 พ.ย. 63 160
7 : โครงสร้างสำนักงานจังหวัด 11 พ.ย. 63 165
6 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 991
5 : กฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 1268
4 : กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 1692
3 : กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้ 10 พ.ย. 63 435
2 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 14 ต.ค. 63 198
1 : ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 62 192

ทั้งหมด 17 แถว : 1