เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000018
วันนี้ 000104
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

กฏกระทรวง/ประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
17 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4) 22 มิ.ย. 64 89
16 : เรื่องต้องรู้..ก่อนนั่งรถตู้สาธารณะ 7 มี.ค. 64 53
15 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ 5 ก.พ. 64 95
14 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2553 12 ม.ค. 64 72
13 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 68
12 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 11 พ.ย. 63 56
11 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 11 พ.ย. 63 109
10 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 65
9 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 63
8 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 11 พ.ย. 63 62
7 : โครงสร้างสำนักงานจังหวัด 11 พ.ย. 63 68
6 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 731
5 : กฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 483
4 : กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 119
3 : กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้ 10 พ.ย. 63 148
2 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 14 ต.ค. 63 68
1 : ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 62 68

ทั้งหมด 17 แถว : 1