เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000050
วันนี้ 000811
วานนี้ 000108
เดือนนี้ 008426
เดือนก่อน 007431
ปีนี้ 072629
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

กฏกระทรวง/ประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
16 : เรื่องต้องรู้..ก่อนนั่งรถตู้สาธารณะ 7 มี.ค. 64 13
15 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ 5 ก.พ. 64 44
14 : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2553 12 ม.ค. 64 18
13 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 18
12 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 11 พ.ย. 63 16
11 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 11 พ.ย. 63 21
10 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 18
9 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 พ.ย. 63 21
8 : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 11 พ.ย. 63 21
7 : โครงสร้างสำนักงานจังหวัด 11 พ.ย. 63 25
6 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 26
5 : กฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 31
4 : กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 10 พ.ย. 63 24
3 : กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้ 10 พ.ย. 63 26
2 : กฎกระทรวงกำหนดค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 14 ต.ค. 63 25
1 : ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 62 17

ทั้งหมด 16 แถว : 1