เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000034
วันนี้ 000860
วานนี้ 000108
เดือนนี้ 008426
เดือนก่อน 007431
ปีนี้ 072629
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ วันที่ สถิติ
18 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 มี.ค. 64 21
17 : คู่มือเลื่อนระดับในควบและนอกควบ[1] 22 ก.พ. 64 16
16 : เกณฑ์การย้าย โอน เพิ่มวุฒิ 22 ก.พ. 64 18
15 : แจ้งหลักเกณฑ์คัดเลือกแต่งตั้งชำนาญการ 22 ก.พ. 64 18
14 : คู่มือการทดลองปฏิบัติราชการ 12 ม.ค. 64 17
13 : การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 ม.ค. 64 17
12 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 8 ม.ค. 64 22
11 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 8 ม.ค. 64 21
10 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ค. 64 25
9 : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 10 พ.ย. 63 20
8 : ขั้นตอนในการขอคัดสำเนา ก.พ. 10 พ.ย. 63 49
7 : เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 63 57
6 : คู่มือโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1 มิ.ย. 63 92
5 : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 มิ.ย. 63 65
4 : คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 75
3 : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1 มิ.ย. 63 77
2 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 76
1 : คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชม อำเภอ จังหวัด คุณธรรม 1 มิ.ย. 63 70

ทั้งหมด 18 แถว : 1