เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000038
วันนี้ 000811
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ วันที่ สถิติ
12 : คู่มือเลื่อนระดับในควบและนอกควบ[1] 22 ก.พ. 64 5
11 : เกณฑ์การย้าย โอน เพิ่มวุฒิ 22 ก.พ. 64 6
10 : แจ้งหลักเกณฑ์คัดเลือกแต่งตั้งชำนาญการ 22 ก.พ. 64 5
9 : คู่มือการทดลองปฏิบัติราชการ 12 ม.ค. 64 5
8 : การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 ม.ค. 64 6
7 : เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 63 53
6 : คู่มือโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1 มิ.ย. 63 84
5 : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 มิ.ย. 63 59
4 : คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 67
3 : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1 มิ.ย. 63 70
2 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 66
1 : คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชม อำเภอ จังหวัด คุณธรรม 1 มิ.ย. 63 58

ทั้งหมด 12 แถว : 1