เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000014
วันนี้ 000050
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ก.ธ.จ.)/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
8 : การประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม 8 มี.ค. 65 55
7 : การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 21 ก.พ. 65 30
6 : การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 28 ม.ค. 65 29
5 : การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 15 ธ.ค. 64 33
4 : สรุปผลการสอดส่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ต.ค. 64 100
3 : สรุปการสอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ของคณะกรรมาการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 25 ก.พ. 64 116
2 : การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 63 118
1 : รายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 18 พ.ย. 63 260

ทั้งหมด 8 แถว : 1