เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000770
วานนี้ 000962
เดือนนี้ 013966
เดือนก่อน 013592
ปีนี้ 091761
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด และงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายการ วันที่ สถิติ
17 : รายงานรูปแบบการกระทำความผิด กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 21 พ.ค. 64 27
16 : โครงการ "ร้อยเอ็ดเมืองคนดี" ประจำปี 2564 9 เม.ย. 64 30
15 : ขอเชิญประชุมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ CoPs เรื่อง การยกระดับการประเมิน ITA 2 เม.ย. 64 31
14 : แจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 เม.ย. 64 39
13 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมิน ITA 31 มี.ค. 64 37
12 : ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 1/2564 16 มี.ค. 64 53
11 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 3/2563 และขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2564 12 มี.ค. 64 55
10 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 และขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 11 มี.ค. 64 36
9 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 มี.ค. 64 34
8 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 64 41
7 : การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ร้อยเอ็ด เมืองคนดี" ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 37
6 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2 ก.พ. 64 39
5 : แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563-ผสาน 25 ธ.ค. 63 54
4 : รายงานผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 63 42
3 : กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 24 พ.ย. 63 37
2 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 2/2563 และขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2563 24 พ.ย. 63 38
1 : การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 21 ต.ค. 63 39

ทั้งหมด 17 แถว : 1