เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000018
วันนี้ 000328
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการ วันที่ สถิติ
7 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 3 พ.ย. 64 26
6 : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ( ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564) 19 เม.ย. 64 126
5 : รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน 2564 5 เม.ย. 64 140
4 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม 2564 5 มี.ค. 64 94
3 : รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 5 ก.พ. 64 95
2 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม 2564 5 ม.ค. 64 107
1 : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 ต.ค. 63 119

ทั้งหมด 7 แถว : 1