เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000969
วานนี้ 000140
เดือนนี้ 003103
เดือนก่อน 008355
ปีนี้ 114117
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

งานนโยบายรัฐบาล

รายการ วันที่ สถิติ
6 : รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เม.ย. 64 74
5 : การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ 11 มี.ค. 64 93
4 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3 มี.ค. 64 42
3 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม) 2 มี.ค. 64 45
2 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ก.พ. 64 67
1 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 19 ส.ค. 63 48

ทั้งหมด 6 แถว : 1