เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000016
วันนี้ 000329
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

งานนโยบายรัฐบาล

รายการ วันที่ สถิติ
13 : ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน โครงการ คณะที่ 5 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ครั้งที่ 1 14 มี.ค. 65 64
12 : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 14 ก.พ. 65 20
11 : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ม.ค. 65 24
10 : ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 ม.ค. 65 18
9 : การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 25 ม.ค. 65 19
8 : การดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ 20 ม.ค. 65 19
7 : การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 ม.ค. 65 18
6 : รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เม.ย. 64 250
5 : การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ 11 มี.ค. 64 264
4 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3 มี.ค. 64 94
3 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม) 2 มี.ค. 64 91
2 : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ก.พ. 64 189
1 : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 19 ส.ค. 63 101

ทั้งหมด 13 แถว : 1