เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000023
วันนี้ 000590
วานนี้ 000692
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 019761
ปีนี้ 098697
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งเวียน

รายการ วันที่ สถิติ
16 : หนังสือเชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 7 ม.ค. 65 67
15 : การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 5 ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 64 76
14 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 64 77
13 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 25 พ.ย. 64 99
12 : ขอสนับสนุนข้อมูลฯ มหาดไทยชวนรู้ 65 มท 0206.2/ว6003 29 ต.ค. 64 214
11 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน ตุลาคม 2564 19 ต.ค. 64 86
10 : การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปี 2564-2565 2 ก.ย. 64 160
9 : การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ รอ 0017.3/ว 3890 ลง 12 ก.ค.64 2 ส.ค. 64 187
8 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ค. 64 80
7 : การควบคุมการซื้อ มีใช้ และย้ายวัตถุระเบิด 7 ก.ค. 64 71
6 : รางวัล UNESCO-Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America 15 มิ.ย. 64 80
5 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานฯ 1 มิ.ย. 64 93
4 : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี 31 พ.ค. 64 15
3 : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พ.ค. 64 210
2 : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี 25 พ.ค. 64 86
1 : การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2564,แบบประวัติพ่อตัวอย่าง และใบสั่งซื้อดอกพุทธรักษา 25 พ.ค. 64 116

ทั้งหมด 16 แถว : 1