เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000039
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

รายการ วันที่ สถิติ
12 : ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 23 มี.ค. 65 14
11 : การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดร้อยเอ็ด และเชิญประชุมคณะอนุกรรมยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 22 มี.ค. 65 17
10 : การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี 2565 17 ก.พ. 65 27
9 : การประกาศยกย่องจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ม.ค. 65 69
8 : รายงานการจัดกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ธ.ค. 64 60
7 : หนังสือขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 64 36
6 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 และเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 64 40
5 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 (อำเภอ ทุกอำเภอ) 29 พ.ย. 64 38
4 : ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564 29 พ.ย. 64 41
3 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 64 38
2 : แจ้งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 2564 18 พ.ย. 64 34
1 : แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจถอดถอน 12 พ.ย. 64 38

ทั้งหมด 12 แถว : 1