เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000283
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายการ วันที่ สถิติ
42 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5 Tesla) จำนวน 1 เครื่อง 5 เม.ย. 65 15
41 : แผนการใช้และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 23 มี.ค. 65 16
40 : ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง และสมอง จำนวน 1 ชุด 21 มี.ค. 65 13
39 : ประกาศแผนการจัดซื้อรถมอเตอร์เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 3 คัน 21 มี.ค. 65 13
38 : ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 5 เครื่อง 16 มี.ค. 65 15
37 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง 14 มี.ค. 65 14
36 : ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ จำนวน 1 เครื่อง 14 มี.ค. 65 13
35 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงโครงสร้างงานจ่ายกลาง จำนวน 1 งาน 28 ก.พ. 65 13
34 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง 18 ก.พ. 65 13
33 : ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง 18 ก.พ. 65 17
32 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า (ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง 8 ก.พ. 65 14
31 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด (Microdebrider) จำนวน 1 ชุด 8 ก.พ. 65 13
30 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ก.พ. 65 14
29 : ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงที่กันแดดบริเวณคัดกรองผู้มาตรวจ ARI & PUI clinic จำนวน 1 งาน 6 พ.ค. 64 217
28 : ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อวัณโรค GeneXpert จำนวน 1 เครื่อง 6 พ.ค. 64 172
27 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายนอก จำนวน 1 เครื่อง 5 พ.ค. 64 157
26 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบุคคลภายนอกซักผ้าเปื้อน จำนวน 360,000 กิโลกรัม 29 เม.ย. 64 148
25 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ 190L จำนวน 1 ตัว 27 เม.ย. 64 183
24 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ) 19 เม.ย. 64 186
23 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า) จำนวน 4 รายการ 19 เม.ย. 64 157
22 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า (LEEP) จำนวน 1 เครื่อง 9 เม.ย. 64 160
21 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ จำนวน 18 ชุด 9 เม.ย. 64 190
20 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง 1 เม.ย. 64 181
19 : เผยแพร่กล่องส่องตรวจ 19 มี.ค. 64 187
18 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเจาะเนื้อเยื้อระบบ Bipolar Resection จำนวน 1 ชุด 8 มี.ค. 64 180
17 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจตาชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง 1 มี.ค. 64 178
16 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 1 มี.ค. 64 170
15 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอเรสโคปเคลื่อนที่ซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง 19 ก.พ. 64 157
14 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่อง Syringe driver จำนวน ๖๓ เครื่อง 17 ก.พ. 64 152
13 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกล 17 ก.พ. 64 148

ทั้งหมด 42 แถว : 2