เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000036
วันนี้ 000848
วานนี้ 000108
เดือนนี้ 008426
เดือนก่อน 007431
ปีนี้ 072629
ปีก่อน 064101

อัลบั้มภาพ


ประชุมร่วมเตรียมการรับเสด็จถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมร่วมเตรียมการรับเสด็จถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[วันที่ 17 พ.ค. 64 ] [ดู 0]

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27/2564

[วันที่ 14 พ.ค. 64 ] [ดู 13]

ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจโควิด-19 เชิงรุก

ร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจโควิด-19 เชิงรุก

[วันที่ 12 พ.ค. 64 ] [ดู 20]

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 26/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 26/2564

[วันที่ 12 พ.ค. 64 ] [ดู 33]

ร้อยเอ็ดร่วมใจมอบเงินบริจาคก่อนประชุมโควิด

ร้อยเอ็ดร่วมใจมอบเงินบริจาคก่อนประชุมโควิด

[วันที่ 6 พ.ค. 64 ] [ดู 27]

ตรวจความพร้อมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตรวจความพร้อมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

[วันที่ 5 พ.ค. 64 ] [ดู 29]

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ดาวน์โหลด ประกาศฯ ฉบับที่ 28 เมษายน 2564 ได้ที่นี่    https://www.roiet.go.th/upload/file/20210427152400File.pdf   [วันที่ 27 เม.ย. 64 ] [ดู 99]

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙

[วันที่ 25 เม.ย. 64 ] [ดู 84]

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

[วันที่ 25 เม.ย. 64 ] [ดู 27]

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 22 เม.ย. 64 ] [ดู 36]

ผวจ.ร้อยเอ็ด หารือการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรายย่อยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA Mini Transformation Voucher)

ผวจ.ร้อยเอ็ด หารือการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรายย่อยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA Mini Transformation Voucher)

[วันที่ 22 เม.ย. 64 ] [ดู 38]

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 7/2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 7/2564

[วันที่ 22 เม.ย. 64 ] [ดู 33]

ร้อยเอ็ดร่วมงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล(Local to global Vision of Isan)

ร้อยเอ็ดร่วมงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล(Local to global Vision of Isan)

[วันที่ 2 เม.ย. 64 ] [ดู 124]

พิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

พิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

[วันที่ 2 เม.ย. 64 ] [ดู 55]

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

[วันที่ 31 มี.ค. 64 ] [ดู 63]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

[วันที่ 30 มี.ค. 64 ] [ดู 68]

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564

[วันที่ 29 มี.ค. 64 ] [ดู 90]

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA)

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA)

[วันที่ 26 มี.ค. 64 ] [ดู 73]

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART 101

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART 101

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart 101 Roiet [วันที่ 25 มี.ค. 64 ] [ดู 64]

 การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ  [วันที่ 24 มี.ค. 64 ] [ดู 50]

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

[วันที่ 22 มี.ค. 64 ] [ดู 137]

การประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 19 มี.ค. 64 ] [ดู 72]

ออกหน่วยเเพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ออกหน่วยเเพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

[วันที่ 18 มี.ค. 64 ] [ดู 68]

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน”

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 59]

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรือ พอช.

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรือ พอช.

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 50]

ประชุม

ประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564"

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 65]

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง

[วันที่ 16 มี.ค. 64 ] [ดู 81]

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในการทำนาปรัง

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในการทำนาปรัง

[วันที่ 9 มี.ค. 64 ] [ดู 66]

พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราช

พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราช

[วันที่ 9 มี.ค. 64 ] [ดู 57]

ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

[วันที่ 8 มี.ค. 64 ] [ดู 72]

ทั้งหมด 137 แถว : 5