เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000031
วันนี้ 000853
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

อัลบั้มภาพ


ร้อยเอ็ดร่วมงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล(Local to global Vision of Isan)

ร้อยเอ็ดร่วมงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล(Local to global Vision of Isan)

[วันที่ 2 เม.ย. 64 ] [ดู 27]

พิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

พิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

[วันที่ 2 เม.ย. 64 ] [ดู 20]

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

[วันที่ 31 มี.ค. 64 ] [ดู 29]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

[วันที่ 30 มี.ค. 64 ] [ดู 31]

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564

[วันที่ 29 มี.ค. 64 ] [ดู 24]

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA)

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA)

[วันที่ 26 มี.ค. 64 ] [ดู 31]

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART 101

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART 101

[วันที่ 25 มี.ค. 64 ] [ดู 21]

 การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

การประชุมเพื่อร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

[วันที่ 24 มี.ค. 64 ] [ดู 17]

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

[วันที่ 22 มี.ค. 64 ] [ดู 95]

การประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 19 มี.ค. 64 ] [ดู 43]

ออกหน่วยเเพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ออกหน่วยเเพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

[วันที่ 18 มี.ค. 64 ] [ดู 38]

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน”

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 38]

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรือ พอช.

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรือ พอช.

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 35]

ประชุม

ประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564"

[วันที่ 17 มี.ค. 64 ] [ดู 42]

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง

[วันที่ 16 มี.ค. 64 ] [ดู 51]

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในการทำนาปรัง

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในการทำนาปรัง

[วันที่ 9 มี.ค. 64 ] [ดู 44]

พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราช

พิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราช

[วันที่ 9 มี.ค. 64 ] [ดู 36]

ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

[วันที่ 8 มี.ค. 64 ] [ดู 51]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

[วันที่ 4 มี.ค. 64 ] [ดู 46]

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

[วันที่ 3 มี.ค. 64 ] [ดู 49]

ประชุมขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ประชุมขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

[วันที่ 3 มี.ค. 64 ] [ดู 57]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีการบินทางการเกษตร (โดรน) มาใช้ในการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีการบินทางการเกษตร (โดรน) มาใช้ในการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 3 มี.ค. 64 ] [ดู 45]

ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 2 มี.ค. 64 ] [ดู 44]

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

[วันที่ 2 มี.ค. 64 ] [ดู 48]

ประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

ประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

[วันที่ 1 มี.ค. 64 ] [ดู 39]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart Livestock 101 ปศุสัตว์มูลค่าสูง จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 / 2564

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart Livestock 101 ปศุสัตว์มูลค่าสูง จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 / 2564

[วันที่ 1 มี.ค. 64 ] [ดู 56]

พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ

พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ

​​ [วันที่ 28 ก.พ. 64 ] [ดู 42]

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสว่างคงคา บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสว่างคงคา บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 27 ก.พ. 64 ] [ดู 45]

วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 26 ก.พ. 64 ] [ดู 32]

โครงการยกวัดมาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการยกวัดมาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 26 ก.พ. 64 ] [ดู 30]

ทั้งหมด 125 แถว : 5