เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000027
วันนี้ 000326
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

อัลบั้มภาพ


การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด

[วันที่ 23 มิ.ย. 65 ] [ดู 6]

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฯเข้าแถวเคารพธธงชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฯเข้าแถวเคารพธธงชาติ

[วันที่ 13 มิ.ย. 65 ] [ดู 13]

ร้อยเอ็ดประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ

ร้อยเอ็ดประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ

[วันที่ 10 มิ.ย. 65 ] [ดู 21]

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

[วันที่ 9 มิ.ย. 65 ] [ดู 11]

#จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

#จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

[วันที่ 3 มิ.ย. 65 ] [ดู 22]

#จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

#จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

[วันที่ 3 มิ.ย. 65 ] [ดู 13]

#ร้อยเอ็ดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

#ร้อยเอ็ดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

[วันที่ 3 มิ.ย. 65 ] [ดู 14]

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคในการจัดงานคอนเสิร์ตรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคในการจัดงานคอนเสิร์ตรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

[วันที่ 31 พ.ค. 65 ] [ดู 15]

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

[วันที่ 23 พ.ค. 65 ] [ดู 26]

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565

[วันที่ 12 พ.ค. 65 ] [ดู 22]

ผวจ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ผวจ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

[วันที่ 11 พ.ค. 65 ] [ดู 22]

กิจกรรมบริจาคโลหิต “คน ๑๐๑ รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕”

กิจกรรมบริจาคโลหิต “คน ๑๐๑ รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕”

[วันที่ 10 พ.ค. 65 ] [ดู 17]

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านตามโครงการปรับสภาแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านตามโครงการปรับสภาแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

[วันที่ 10 พ.ค. 65 ] [ดู 24]

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล

[วันที่ 10 พ.ค. 65 ] [ดู 18]

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำส่วนราชการเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำส่วนราชการเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

[วันที่ 9 พ.ค. 65 ] [ดู 25]

ร้อยเอ็ดรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม จากมูลนิธิองค์กรทำดี โดย ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ร้อยเอ็ดรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม จากมูลนิธิองค์กรทำดี โดย ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

[วันที่ 8 พ.ค. 65 ] [ดู 17]

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด 2565

พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด 2565

[วันที่ 26 เม.ย. 65 ] [ดู 30]

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[วันที่ 21 เม.ย. 65 ] [ดู 126]

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด covid -​ ๑๙

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด covid -​ ๑๙

[วันที่ 20 เม.ย. 65 ] [ดู 36]

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ครั้งที่ 1 / 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ครั้งที่ 1 / 2565

[วันที่ 20 เม.ย. 65 ] [ดู 34]

การจัดตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

การจัดตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

[วันที่ 19 เม.ย. 65 ] [ดู 30]

ร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565

ร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565

[วันที่ 31 มี.ค. 65 ] [ดู 77]

การประชุมปรึกษาหารือติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief) ครั้งที่ 4/2565

การประชุมปรึกษาหารือติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief) ครั้งที่ 4/2565

[วันที่ 23 มี.ค. 65 ] [ดู 73]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี 63 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี 63 พรรษา

[วันที่ 17 มี.ค. 65 ] [ดู 83]

กิจกรรม สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 / 2565 ณ บริเวณหอโหวด 101

กิจกรรม สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 / 2565 ณ บริเวณหอโหวด 101

[วันที่ 17 มี.ค. 65 ] [ดู 75]

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง รวมจ.. [วันที่ 14 มี.ค. 65 ] [ดู 69]

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

[วันที่ 14 มี.ค. 65 ] [ดู 80]

ประชุมทุน มทศ. ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์

ประชุมทุน มทศ. ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์

[วันที่ 10 มี.ค. 65 ] [ดู 78]

ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[วันที่ 9 มี.ค. 65 ] [ดู 73]

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนารับการขับเคลื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงร่วมกับหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนารับการขับเคลื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงร่วมกับหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[วันที่ 8 มี.ค. 65 ] [ดู 59]

ทั้งหมด 243 แถว : 9