เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000432
วานนี้ 000529
เดือนนี้ 001246
เดือนก่อน 019761
ปีนี้ 099943
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
53 : คู่มือข้อมูลบริการของหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 65 15
52 : การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 10 ส.ค. 63 226
51 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 10 ส.ค. 63 206
50 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร 10 ส.ค. 63 166
49 : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 10 ส.ค. 63 214
48 : การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 10 ส.ค. 63 219
47 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 745
46 : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ 10 ส.ค. 63 174
45 : คู่มือการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 10 ส.ค. 63 246
44 : บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ต้องขังที่เรือนจำ 10 ส.ค. 63 299
43 : คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) 1 พ.ค. 63 322
42 : คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ฉบับปรับปรุง) 2563 1 พ.ค. 63 383
41 : ขั้นตอนการจองเยี่ยมญาติทางไลน์ 1 พ.ค. 63 5171
40 : คู่มือการให้บริการ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 12 มี.ค. 63 223
39 : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 4 มี.ค. 62 185
38 : การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 3 พ.ย. 58 190
37 : การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) 3 พ.ย. 58 208
36 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) 2 พ.ย. 58 191
35 : การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) 2 พ.ย. 58 195
34 : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) 2 พ.ย. 58 186
33 : การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) 29 ต.ค. 58 213
32 : การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ 28 ต.ค. 58 233
31 : การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต 28 ต.ค. 58 193
30 : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 26 ต.ค. 58 209
29 : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 198
28 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 216
27 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 190
26 : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 172
25 : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 20 ต.ค. 58 195
24 : การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 190

ทั้งหมด 53 แถว : 2