เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000043
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
24 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565” 9 มี.ค. 65 25
23 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 9 มี.ค. 65 26
22 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 มี.ค. 65 26
21 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 21
20 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.พ. 65 22
19 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ม.ค. 65 21
18 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 10 ม.ค. 65 35
17 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 65 22
16 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ 30 ธ.ค. 64 25
15 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 1 เม.ย. 64 198
14 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 เม.ย. 64 217
13 : หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ค. 64 172
12 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย) 11 ม.ค. 64 170
11 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ) 11 ม.ค. 64 176
10 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11 ม.ค. 64 215
9 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ค. 64 202
8 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธ.ค. 63 228
7 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 21 มิ.ย. 62 256
6 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 13 มิ.ย. 62 267
5 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 13 มิ.ย. 62 236
4 : ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มิ.ย. 61 343
3 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาไทย 9 พ.ค. 61 218
2 : ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ 9 พ.ค. 61 278
1 : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ก.พ. 58 253

ทั้งหมด 24 แถว : 1