เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000050
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายการ วันที่ สถิติ
10 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ก.พ. 65 42
9 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 14 ม.ค. 65 33
8 : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 เม.ย. 64 202
7 : การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 17 มี.ค. 64 127
6 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย 3 มี.ค. 64 175
5 : แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 218
4 : รายงานการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 64 132
3 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 เม.ย. 63 257
2 : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2562 8 มิ.ย. 61 332
1 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 8 มิ.ย. 60 343

ทั้งหมด 10 แถว : 1