เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000423
วานนี้ 000710
เดือนนี้ 016082
เดือนก่อน 018706
ปีนี้ 034788
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการ วันที่ สถิติ
17 : รายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ธ.ค. 63 16
16 : เกียรติบัตร หน่วยงานระดับดี (A) จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ธ.ค. 62 45
15 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 24 มิ.ย. 62 61
14 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 14 มิ.ย. 62 47
13 : สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 62 51
12 : รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 1 มิ.ย. 62 59
11 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 3 พ.ค. 62 45
10 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 29 เม.ย. 62 57
9 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2 เม.ย. 62 50
8 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 มี.ค. 62 46
7 : สรุปการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2561 7 ธ.ค. 61 53
6 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ วันที่ 28 - 29 ก.ย.61 29 ก.ย. 61 60
5 : สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 7 กันยายน 2561 7 ก.ย. 61 58
4 : รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 1 มิ.ย. 61 243
3 : รายงานผลการดำเนินโครงการ 3 พ.ค. 61 48
2 : สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 3 ก.พ. 61 56
1 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภาครัฐ 22 ธ.ค. 60 53

ทั้งหมด 17 แถว : 1