เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000043
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
15 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ 5 เม.ย. 65 45
14 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว1636 5 เม.ย. 65 24
13 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว1186 10 มี.ค. 65 11
12 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ว876 21 ก.พ. 65 12
11 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 64 109
10 : จ.ร้อยเอ็ด รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 29 พ.ย. 64 90
9 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 22 ก.พ. 64 182
8 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ต่อ) 22 ก.พ. 64 231
7 : การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินฯ 8 ก.พ. 64 302
6 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง 29 ม.ค. 64 203
5 : กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว232 ลว12มค64 12 ม.ค. 64 462
4 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวินัยการเงินการคลัง (รอ 0017.4/ว229 ลว 12มค64) 12 ม.ค. 64 298
3 : กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว230 ลว 12 มค 64) 12 ม.ค. 64 262
2 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว6303) 2 พ.ย. 63 260
1 : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30 ก.ค. 63 182

ทั้งหมด 15 แถว : 1