เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000043
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

รายงานการสถิติให้บริการ

รายการ วันที่ สถิติ
26 : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือน1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 21 เม.ย. 65 34
25 : รายงานสถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 20 เม.ย. 65 29
24 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนมีนาคม 2565 18 เม.ย. 65 25
23 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 30 มี.ค. 65 20
22 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 10 มี.ค. 65 30
21 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนมกราคม 2565 7 ก.พ. 65 12
20 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนธันวาคม 2564 7 ม.ค. 65 13
19 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนพฤศจิกายน 2564 2 ธ.ค. 64 11
18 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนตุลาคม 2564 2 พ.ย. 64 13
17 : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2564 24 พ.ค. 64 157
16 : รายงานสถิติคดีแพ่ง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 6 พ.ค. 64 108
15 : สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 30 เม.ย. 64 231
14 : ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 64 155
13 : สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มี.ค. 64 148
12 : ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2564 18 มี.ค. 64 169
11 : สรุปข้อมูลการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 4 มี.ค. 64 148
10 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวับการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 24 ก.พ. 64 109
9 : สรุปข้อมูลการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2564 3 ก.พ. 64 158
8 : สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 20 ม.ค. 64 143
7 : สรุปข้อมูลการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 7 ม.ค. 64 130
6 : รายงานการสำรวจความคิดเห็นการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 6 ม.ค. 64 361
5 : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการจัดงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563 6 ม.ค. 64 126
4 : สรุปผลการสำรวจข้อมูลการให้บริการโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 17 ธ.ค. 63 147
3 : สรุปข้อมูลการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2 ธ.ค. 63 174
2 : รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 พ.ย. 63 138
1 : สรุปข้อมูลการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2563 2 พ.ย. 63 232

ทั้งหมด 26 แถว : 1