สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

26.82°C 25.9°C
ความชื้น : 83 %
ลม : 3.6 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000021
วันนี้ 000160
วานนี้ 000256
เดือนนี้ 000529
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103188
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ(ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) 30 ก.ค. 64 378
2 : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 30 ก.ค. 64 52
3 : การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 30 ก.ค. 64 16
4 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 29 ก.ค. 64 121
5 : การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ค. 64 24
6 : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 27 ก.ค. 64 19
7 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ครั้งที่ 1) กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ก.ค. 64 300
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) 13 ก.ค. 64 1425
2 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ก.ค. 64 1924
3 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 ก.ค. 64 2680
4 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 30 มิ.ย. 64 81
5 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 24 มิ.ย. 64 59
6 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) 9 มิ.ย. 64 714
7 : ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 27 พ.ค. 64 100
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 16 ก.ค. 64 38
2 : ​แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 16 ก.ค. 64 35
3 : รายงานการพัฒนาระบบราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ก.ค. 64 29
4 : การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ 23 มิ.ย. 64 37
5 : แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 15 มิ.ย. 64 63
6 : ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต 27 พ.ค. 64 109
7 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 3/2563) 10 มี.ค. 64 335
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [1675]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [1355]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [1026]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [1147]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

จังหวัดร้อยเอ็ด [8]

เหล่ากาชาดจังหวัดร [26]

จังหวัดร้อยเอ็ดถวา [121]

นายกเหล่ากาชาดและค [91]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม