สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

17.78°C 17.78°C
ความชื้น : 99 %
ลม : 7.42 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000021
วันนี้ 000033
วานนี้ 000530
เดือนนี้ 008360
เดือนก่อน 014605
ปีนี้ 008360
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. 5 ม.ค. 64 43
2 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 28 ธ.ค. 63 65
3 : เสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 22 ธ.ค. 63 79
4 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 17 ธ.ค. 63 91
5 : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 16 ธ.ค. 63 87
6 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่" 7 ธ.ค. 63 69
7 : ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 3 ธ.ค. 63 71
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 6036
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 389
3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 406
4 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 230
5 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ก.ค. 63 371
6 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 63 573
7 : การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 25 มิ.ย. 63 219
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 8 ม.ค. 64 58
2 : ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 64 34
3 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 25 ธ.ค. 63 144
4 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. 27 พ.ย. 63 176
5 : แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2563(ครั้งที่ 11/63) 17 พ.ย. 63 147
6 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 22 ต.ค. 63 224
7 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 28 ก.ย. 63 275
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 29 ธ.ค. 63 36
2 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 17 ธ.ค. 63 47
3 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง 17 ธ.ค. 63 42
4 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 17 ธ.ค. 63 53
5 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 14 ธ.ค. 63 65
6 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 1 ธ.ค. 63 55
7 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี 3 พ.ย. 63 80
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [681]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [465]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [347]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [405]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

MV ออนซอนหอโหวด๑๐๑ [247]

บทเพลง [170]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [226]

จังหวัดร้อยเอ็ดถวา [207]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม