สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

29.95°C 27.9°C
ความชื้น : 44 %
ลม : 7.72 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000032
วันนี้ 000615
วานนี้ 000136
เดือนนี้ 007234
เดือนก่อน 009943
ปีนี้ 134722
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 64 13
2 : ประกาศการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 29 พ.ย. 64 3
3 : ด่วน./// แจ้งเรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 29 พ.ย. 64 24
4 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสมาชิกลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2565 26 พ.ย. 64 12
5 : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 พ.ย. 64 98
6 : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด 12 พ.ย. 64 95
7 : การประชุมสัมมนาวิชาการ "การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all : การถอดบทเรียน University To Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน" 12 พ.ย. 64 23
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 23 พ.ย. 64 32
2 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 17 ส.ค. 64 335
3 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) 13 ก.ค. 64 2358
4 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ก.ค. 64 2367
5 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 ก.ค. 64 3731
6 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 30 มิ.ย. 64 282
7 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 24 มิ.ย. 64 275
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 19 ต.ค. 64 105
2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 12 ต.ค. 64 98
3 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 64 114
4 : แนวทางการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ส.ค. 64 148
5 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 256
6 : แจ้งช่องทางการติดต่หนังสือประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 231
7 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ 17 ส.ค. 64 177
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ก.ย. 64 145
2 : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ก.ย. 64 130
3 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ อำเภอธวัชบุรี 15 ก.ย. 64 154
4 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5ชั้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 15 ก.ย. 64 161
5 : ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคาร 14 ก.ย. 64 88
6 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 13 ก.ย. 64 135
7 : การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 26 ส.ค. 64 178
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

หอโหวด หรือ หอชมเม [840]

บึงพลาญชัย [2674]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [2434]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [1747]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

จังหวัดร้อยเอ็ดเชิ [207]

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ [271]

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดและ [983]

กิจกรรมบรมราชาภิเษ [204]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม