สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

26.77°C 24.9°C
ความชื้น : 94 %
ลม : 0.51 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000103
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : สำนักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 20 ต.ค. 64 6
2 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ต.ค. 64 2
3 : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564 19 ต.ค. 64 17
4 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่3 18 ต.ค. 64 13
5 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 18 ต.ค. 64 15
6 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 11 ต.ค. 64 40
7 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 11 ต.ค. 64 26
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 17 ส.ค. 64 222
2 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พมจ.ร้อยเอ็ด) 13 ก.ค. 64 2234
3 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ก.ค. 64 2291
4 : รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 ก.ค. 64 3616
5 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 30 มิ.ย. 64 210
6 : เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 24 มิ.ย. 64 212
7 : ด่วน./ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) 9 มิ.ย. 64 944
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 19 ต.ค. 64 11
2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 12 ต.ค. 64 23
3 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 64 45
4 : แนวทางการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ส.ค. 64 85
5 : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 169
6 : แจ้งช่องทางการติดต่หนังสือประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 ส.ค. 64 163
7 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ 17 ส.ค. 64 118
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ก.ย. 64 65
2 : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ก.ย. 64 61
3 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ อำเภอธวัชบุรี 15 ก.ย. 64 75
4 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 5ชั้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 15 ก.ย. 64 70
5 : ประกาศแผนการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคาร 14 ก.ย. 64 57
6 : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 13 ก.ย. 64 75
7 : การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 26 ส.ค. 64 109
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

หอโหวด หรือ หอชมเม [301]

บึงพลาญชัย [2330]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [2068]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [1516]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

จังหวัดร้อยเอ็ดเชิ [106]

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ [196]

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดและ [782]

กิจกรรมบรมราชาภิเษ [145]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม