เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000783
วานนี้ 000962
เดือนนี้ 013966
เดือนก่อน 013592
ปีนี้ 091761
ปีก่อน 064101

สถานการณ์ COVID-19

สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 24 เมษายน 2564#วันที่24เมษายน2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 6 ราย พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน ส่วนข้อมูลผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ ของการระบาดระลอกเมษายน 2564
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 23 ราย ยอดสะสม 99 ราย มีดังนี้

อ.สุวรรณภูมิ 6 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่77 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่78 (รายที่ 2 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่79 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่80 (รายที่ 4 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่81 (รายที่ 5 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 5 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่82 (รายที่ 6 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 2 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน

อ.เกษตรวิสัย 1 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่83 (รายที่ 7 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนา ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย ประวัติสัมผัส ผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 58,63,64

อ.โพนทอง 2 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่84 (รายที่ 8 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.สว่าง อ.โพนทอง อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่85 (รายที่ 9 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ประวัติเสี่ยงจากเดอะวัน คลับ

อ.เชียงขวัญ 1 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่86 (รายที่ 10 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ ประวัติเสี่ยงจากกรุงเทพฯ

อ.จตุรพักตรพิมาน 1 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่87 (รายที่ 11 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 21ปี ภูมิลำเนา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน ประวัติเสี่ยงเดินทางจาก จ.อุดรธานี

อ.เมืองร้อยเอ็ด 12 ราย
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่88 (รายที่ 12 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 54 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง กำลังดำเนินการสอบสวน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่89 (รายที่ 13 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 54 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง กำลังดำเนินการสอบสวน
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่90 (รายที่ 14 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันสะสม รายที่ 56
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่91 (รายที่ 15 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 12 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่92 (รายที่ 16 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่93 (รายที่ 17 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 65 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่94 (รายที่ 18 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 32 ปี ต.ดงลาน อ.เมือง ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อสะสม รายที่ 64
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่95 (รายที่ 19 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 14 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่96 (รายที่ 20 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.ปอภาร อ.เมือง ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 73
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่97 (รายที่ 21 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 26 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่98 (รายที่ 22 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.เหนือเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์
#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่99 (รายที่ 23 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 55 ปี ต.เหนือเมือง อ.เมือง ผู้สัมผัสกลุ่มสหพันธ์ทัวร์

ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (CDCU) กำลังดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และให้แยกกักตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน
ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงของผู้ติดเชื้อทั้ง 23 รายจะแจ้งใน Time Line ให้ทราบต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
24 เมษายน 2564

 
โพสโดย : ภาณุพงศ์ วันที่ : 24 เมษายน 64 View : 324
โพสเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด