เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000023
วันนี้ 000421
วานนี้ 000522
เดือนนี้ 007830
เดือนก่อน 014605
ปีนี้ 007830
ปีก่อน 064101

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
49 : ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. [5 ม.ค. 64 ดู 40]
48 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [28 ธ.ค. 63 ดู 64]
47 : เสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 [22 ธ.ค. 63 ดู 76]
46 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 [17 ธ.ค. 63 ดู 90]
45 : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 [16 ธ.ค. 63 ดู 86]
44 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่" [7 ธ.ค. 63 ดู 68]
43 : ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 [3 ธ.ค. 63 ดู 70]
42 : ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [3 ธ.ค. 63 ดู 49]
41 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [1 ธ.ค. 63 ดู 746]
40 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 25693 ครั้งที่ 10/2563 [27 พ.ย. 63 ดู 109]
39 : ด่วนที่สุด...แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ จาก 27 พ.ย.เป็น 30 พ.ย.63 [26 พ.ย. 63 ดู 98]
38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 [25 พ.ย. 63 ดู 43]
37 : กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม ศกนี้ [16 พ.ย. 63 ดู 52]
36 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ประจำปี 2564 [12 พ.ย. 63 ดู 348]
35 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น [11 พ.ย. 63 ดู 135]
34 : ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 [11 พ.ย. 63 ดู 68]
33 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2564 [9 พ.ย. 63 ดู 326]
32 : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและสั่งใช้ สมาชิก อส. ประจำปี 2564 [5 พ.ย. 63 ดู 817]
31 : ด่วน./ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประเมินภายในองค์กร [2 พ.ย. 63 ดู 114]
30 : การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 [2 พ.ย. 63 ดู 53]
29 : เชิญชวนชาวร้อยเอ็ด สมัครเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล RUN LIONS ROI-ET ครั้งที่ 1 [30 ต.ค. 63 ดู 122]
28 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2563 (30 ตุลาคม 2563) [29 ต.ค. 63 ดู 245]
27 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 25693 ครั้งที่ 9/2563 [29 ต.ค. 63 ดู 126]
26 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 [29 ต.ค. 63 ดู 892]
25 : คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2929/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 [21 ต.ค. 63 ดู 430]
24 : สมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2563-64" พร้อมใบสั่งซื้อ [20 ต.ค. 63 ดู 98]
23 : กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกฯ/พระบรมฉายาลักษณ์/ตัวอย่างพวงมาลา (13 ตุลาคม 2563 และ 23 ตุลาคม 2563) [8 ต.ค. 63 ดู 1793]
22 : ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด [30 ก.ย. 63 ดู 115]
21 : ปฏิทินกิจกรรม/งานพิธีสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2563 [28 ก.ย. 63 ดู 244]
20 : การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง [25 ก.ย. 63 ดู 93]

ทั้งหมด 49 แถว : 2