เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000122
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
189 : สำนักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ [20 ต.ค. 64 ดู 6]
188 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [20 ต.ค. 64 ดู 2]
187 : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564 [19 ต.ค. 64 ดู 17]
186 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่3 [18 ต.ค. 64 ดู 13]
185 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม [18 ต.ค. 64 ดู 15]
184 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 [11 ต.ค. 64 ดู 41]
183 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 [11 ต.ค. 64 ดู 26]
182 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [8 ต.ค. 64 ดู 54]
181 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [7 ต.ค. 64 ดู 40]
180 : ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) [7 ต.ค. 64 ดู 45]
179 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด [1 ต.ค. 64 ดู 100]
178 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 [27 ก.ย. 64 ดู 99]
177 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2564 [27 ก.ย. 64 ดู 46]
176 : แจ้งกำชับให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด [17 ก.ย. 64 ดู 70]
175 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ [14 ก.ย. 64 ดู 210]
174 : การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 [6 ก.ย. 64 ดู 170]
173 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามฯ [6 ก.ย. 64 ดู 78]
172 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สนง.การปฏิรูปที่ดินร้อยเอ็ด) [25 ส.ค. 64 ดู 264]
171 : ด่วน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา [17 ส.ค. 64 ดู 187]
170 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด) [13 ส.ค. 64 ดู 486]
169 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ปีงบฯ 2564 ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [13 ส.ค. 64 ดู 683]
168 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย [9 ส.ค. 64 ดู 1217]
167 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) [4 ส.ค. 64 ดู 1255]
166 : ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ(ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) [30 ก.ค. 64 ดู 711]
165 : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 [30 ก.ค. 64 ดู 184]
164 : การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 [30 ก.ค. 64 ดู 108]
163 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [29 ก.ค. 64 ดู 277]
162 : การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2564 [27 ก.ค. 64 ดู 70]
161 : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 [27 ก.ค. 64 ดู 57]
160 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ครั้งที่ 1) กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด [27 ก.ค. 64 ดู 475]

ทั้งหมด 189 แถว : 7