เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000032
วันนี้ 000869
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
84 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [8 เม.ย. 64 ดู 52]
83 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [7 เม.ย. 64 ดู 102]
82 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 3 เมษายน 2564 [3 เม.ย. 64 ดู 282]
81 : ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [1 เม.ย. 64 ดู 55]
80 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) [30 มี.ค. 64 ดู 73]
79 : ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธื QR Code แบบสอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม [30 มี.ค. 64 ดู 27]
78 : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "เด็กอวด (ทำ) ดี" [29 มี.ค. 64 ดู 18]
77 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 [26 มี.ค. 64 ดู 71]
76 : เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 [26 มี.ค. 64 ดู 15]
75 : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี” [25 มี.ค. 64 ดู 276]
74 : ประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร cybersecurity [19 มี.ค. 64 ดู 35]
73 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ [16 มี.ค. 64 ดู 260]
72 : ด่วน..การประปาประกาศหยุดจ่ายน้ำ 15 มีนาคม 2564 [15 มี.ค. 64 ดู 42]
71 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา [15 มี.ค. 64 ดู 26]
70 : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครอง [15 มี.ค. 64 ดู 40]
69 : โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มีนาคม ๒๕๖๔ [10 มี.ค. 64 ดู 110]
68 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [10 มี.ค. 64 ดู 35]
67 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) [9 มี.ค. 64 ดู 38]
66 : ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [5 มี.ค. 64 ดู 35]
65 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [5 มี.ค. 64 ดู 30]
64 : ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไปและหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) ประจำปี 2564 [1 มี.ค. 64 ดู 50]
63 : การจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) [22 ก.พ. 64 ดู 68]
62 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง [22 ก.พ. 64 ดู 61]
61 : ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด [19 ก.พ. 64 ดู 60]
60 : การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 [15 ก.พ. 64 ดู 132]
59 : สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ [15 ก.พ. 64 ดู 34]
58 : สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน [12 ก.พ. 64 ดู 41]
57 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล [11 ก.พ. 64 ดู 58]
56 : เลื่อนกำหนดเปิดอบรมและขยายเวลารับสมัครหลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [8 ก.พ. 64 ดู 38]
55 : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 [5 ก.พ. 64 ดู 100]

ทั้งหมด 84 แถว : 3